Verzia:    |    

Bytovo-komunálna oblasť

V období rastu cien energií je našim cieľom spolu s našimi zákaznikmi hľadať vhodné riešenia, ktoré sú zamerané hlavne na:

 • efektívne využívanie energií v oblasti vykurovania a vodného hospodárstva
 • expertnú činnosť pri obnove a prevádzke energetických zariadení a rozvodov
 • hľadanie rezervy vo svojej spotrebe
 • zabezpečenie tepelného komfortu
 • ponúkanie alternatívnych zdrojov:
  1. solárne systémy
  1. tepelné čerpadla

  Energetické služby a montáže

  V oblasti energetických služieb a montáži ponúkame nasledujúce:

  zmluvný partner firmy:

 • hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a termostatické ventily
 • hydraulické vyregulovanie sústav teplej vody
 • realizácia nových a výmena existujúcich rozvodov ditribúcie vody, zdrojov na prípravu vody a izolovanie
 • montáž meračov tepla a PRVN
 • montáž vodomerov na SV a TV
 • zabezpečenie overovania meračov tepla a vodomerov
 • zabezpečenie rozúčtovania nákladov na vykurovanie
 • Procesná automatizácia

  V oblasti procesnej automatizácie naša firma ako zmluvný partner popredných výrobcov ponúka nasledujúce výrobky:

  • meranie a regulácia tlaku a teploty

  • snímače indukčné, kapacitné,ultrazvukové a optické
  • riadiace jednotky

  • merače tepla

  • guľové kohúty, regulačné armatúry a ďalšie prvky do rozvodov vody a kúrenia

  15.09.2009

  Vitajte na našej stránke