Verzia:    |    

EL-TECHNIK, spol. s r.o.
Štúrova 36
prev. Jilemnického 1
080 01 Prešov
tel., fax: 051/773 38 90
E-mail: eltechnik@eltechnik.sk

Ing. Eduard Fortuna
mobil: 0905 407 348
E-mail: fortuna@eltechnik.sk

Pavol Durkáč
mobil: 0918 954 004
E-mail: durkac@eltechnik.sk

Ján Šoltés
mobil: 0917 652 207
E-mail: soltes@eltechnik.sk


15.09.2009

Vitajte na našej stránke