Verzia:    |    

EL-TECHNIK s.r.o. založená v roku 1997 je profesná spoločnosť zameraná hlavne na reguláciu a aizáciu procesov v oblasti vodného hospodárstva, vykurovania a technologických procesov.

Spoločnosť EL-TECHNIK za dobu svojej existencie nadobudla významné know-how pri obnove a prevádzke energetických zariadení a rozvodov v bytových domoch a budovách. Pre našich zákazníkov ponúkame hlavne:

-hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a termostatické ventily
-hydraulické vyregulovanie sústav teplej vody
-realizácia nových a výmena existujúcich rozvodov distribúcie vody, zdrojov na prípravu vody a izolovanie
-montáž meračov tepla a PRVN
-montáž vodomerov na SV a TV
-overovania meračov tepla a vodomerov
-ponuka solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel
-meranie a regulácia tlaku, teploty a prietokov rôznych médií

Mimo tieto činnosti sme schopní svojim zákazníkom ponúknuť poradenstvo a technickú pomoc v oblasti efektívneho využívania energií, pomoc pri hľadaní rezervy vo svojej spotrebe, zabezpečenie projektovej dokumentácie a energetickej certifikácie budov.


15.09.2009

Vitajte na našej stránke